Kako Radimo

Kako radimo

Alexa Sofas

U svojoj dugogodišnjoj tradiciji ALEXA SOFA vodi računa o svakom segmentu  izrade svojih proizvoda, počev od dizajna kojim se istče estetska vrednost,preko biranja najkvalitetnijih materijala pa sve do konačne izrade i montaže.

Naši proizvodni kapaciteti, opremljeni tehnologijom poslednje generacije i sa više od 80 visokokvalifikovanik radnika, obuhvataju više međusobno povezanih jedinica tj sektora.(drvni sektor,sektor tapetarije,pripreme,krojenja i šivenja i sektor montaže). Svaka od ovih jedinica učestvuje u marljivoj pripremi delova koji nakon izrade prolaze testove kvaliteta. Tek kada su svi potrebni uslovi zadovoljeni pristupa se montaži i konačnom sklapanju proizvoda.

Zahvaljujući savremenim tehnološkim procesima uz poštovanje tradicionalnih pristupa u obradi drveta, kao i dugogodišnjem iskustvu zaposlenih možemo Vam garantovati visok kvalitet, bilo da se radi o klasičnim komadima nameštaja ili modernom dizajnu svedenih linija. Inovativna rešenja,fleksibilni sistemi,savremeni pristupi dizajnu kao i mogućnost odabira dezena samo su deo onoga što Vam možemo ponuditi.

Made in Serbia

Alexa Sofas

Garanciju kvaliteta naših proizvoda, predstavlja činjenica da se ceo proces proizvodnje odvija u fabrici ALEXA SOFA. Proizvodne kapacitete čini više sektora,od izrade kostrukcije i punjenja do krojenja materijala i štepanja. Svi u izradi korišćeni materijali prošli su stratešku selekciju kvaliteta i svi su u skladu sa održanjem životne sredine.